top of page

Villkoren (KCC tills 2016)

 

Garanti på reservdelar:

Vi ger 6 månaders garanti på av verkstaden levererade och monterade nya reservdelar.

I de fall garantin gäller har kunden rätt att få pengarna tillbaka eller få ny reservdel.

På köpta, begagnade reservdelar har kunden endast rätt att byta till likvärdig begagnad reservdel.

 

Garanti på utfört arbete:

Vi ger 6 månaders garanti på utfört arbete.

 

Offert:

Vi ger offert på begäran av kund. Summan på offerten kan överstigas med 10 % utan att kunden behöver kontaktas. Vid ytterliga arbete kan kunden få en ny offert, eller att befintlig offert justeras.

 

Faktura:

Fakturan inkluderar detaljerad information om reservdelar, priser och moms. Betalningen sker enligt betalningsvillkoren.

 

Betalningsvillkoren:

Betalning av hela beloppet, eller i vissa fall, slutbeloppet, sker vid eller innan hämtning av fordonet.  Betalning sker kontant, med Swish eller överföring via internet som inkluderar ett betalningskvitto som skall tas med till verkstaden.

Vid större arbeten kan delbetalningar komma att krävas. Antal delbetalningar beror på belopp och överenskommelse. Den första delbetalningen sker innan arbetet påbörjas, den sista vid hämtning. Delbetalningarna sker under pågående arbete och ska betalas inom 5 arbetsdagar från det att kund informerats.

 

Förskottsbetalning:

Vid special beställda reservdelar, dvs. icke vanliga slitdelar, krävs en förskottsbetalning som motsvarar totalbeloppet av dessa delar.

 

Hämtning av bilen:

Kund meddelas i regel samma dag som bilen är klar. Om bilen inte hämtas inom 3 arbetsdagar debiteras parkerings avgift om 120kr/dag exkl. moms, om man inte kommit överens om annat. Detta gäller även om kund inte kan nås via telefon eller e-mejl. Det är då upp till kunden att höra av sig inom denna tid. Detta gäller även vid obetald faktura.

Om kontakt uteblir och bilen inte hämtats inom 2 veckor lämnas ärendet över till Kronofogden varpå dessa kostnader betalas av kund.

bottom of page